Een (h)echt team co-creëren

Een (h)echt team co-creëren

Een handvol mensen die samenwerken, vormen daarom nog geen team. Wil je een hecht team creëren, dan heb je verbinding nodig: empathie en inzicht in de stijl en persoonlijkheid van elk teamlid. Pas als dat helder is, kan ieder z’n volledige potentieel inzetten met respect voor zichzelf en de anderen.

Deze thema’s komen aan bod:

  • Wat is er nodig voor een organisatiebrede communicatie?
  • Hoe maken teamleden verbinding met elkaar?
  • Welke percepties en overtuigingen leven er en wat doen we ermee?
  • Hoe geven we feedback die aankomt en waarnaar geluisterd wordt?
  • Hoe creëren we een veilig en positief kader voor discussie en persoonlijke ontwikkeling?

Attivare coacht teams op weg naar een efficiënte samenwerking waarin ruimte is voor ieders inbreng en talent. Tijdens deze coaching maak ik gebruik van verschillende internationaal gehanteerde methodieken: onder andere Appreciative Inquiry, Insights Discovery en systemisch coachen. Voorbeelden uit de dagelijkse realiteit van de deelnemers vormen de basis.

Bel of mail me voor een voorstel op maat!

ontdek de inspirerende dynamiek van Insights Discovery