”stresspreventie is geen luxe , wél een must”

stresspreventie & reïntegratie na burnout

Stresspreventie & reïntegratie na burnout

Burn-out voorkomen is beter dan genezen. Vanuit die overtuiging leer ik leidinggevenden proactief te speuren naar stressfactoren bij hun medewerkers. Niet als controlefreak, wel als betrokken partner bij een gezonde en stimulerende werkomgeving.

Workshop voor leidinggevenden

  • Wat is stress en hoe ontstaat burn-out?
  • Welke signalen helpen je om stress te herkennen?
  • Hoe ga je in gesprek met een medewerker met stress?
  • Welke oplossingen en tools bestaan er, zowel preventief als curatief?
  • Welke stappen zijn nodig voor een duurzaam beleid rond stress en burn-out?

Deze workshop wisselt theoretische inzichten af met praktijkvoorbeelden van de deelnemers. Leidinggevenden en HR-professionals die hulp willen bieden aan medewerkers met stress zijn welkom.

Vraag een offerte op maat aan!

Stresspreventie als pijler van een duurzaam beleid

We werken alsmaar langer en meer, verplicht of vrijwillig. Wil je dat je medewerkers het gemotiveerd volhouden? Dan is een doordacht beleid met aandacht voor stresspreventie geen overbodige luxe.

Attivare kan dat proces in je organisatie begeleiden en mee invullen vanuit een rijke HR-ervaring. Samen tekenen we een stappenplan uit, denken we na over uitdagingen voor de toekomst en waarderende oplossingen. De beleidsverantwoordelijken nemen het initiatief, ik faciliteer het proces en lever waardevolle input.

Benieuwd naar wat stresspreventie oplevert voor welzijn op het werk?
Neem contact met me op en ik vertel je er meer over!

Op zoek naar ondersteuning voor medewerkers met stress of burn-out?